H E L L O
Universele Verklaring van de rechten van de Mens; Artikel 1
"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren; zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander te gedragen in een geest van broederschap".

Under Construction